One of the Amadip.esment’s premises

Una de les instal·lacions d’amadip.esment

amadip.esment fundació és una organització mallorquina que du cinquanta anys brindant oportunitats a persones amb discapacitat intel·lectual. A través de cursos de formació, serveis de valoració i orientació laboral, feina estable, habitatge, activitats d’oci i esports, suport psicològic i social, amadip.esment posa en pràctica la màxima sobre la igualtat de drets legals i humans. Ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, tot oferint-los les mateixes possibilitats de desenvolupament personal i social que tenen tots els ciutadans.
A worker at Amadip.esment

Un treballador a amadip.esment

Treballant a la impremta d'amadip.esment

La impremta d’amadip.esment

EnsaïmadArt neix al voltant del producte més típic de Mallorca, l’ensaïmada. Busca difondre i prolongar la feina d’amadip.esment fundació, sensibilitzar i inspirar iniciatives socials, i al temps fer conèixer Mallorca a nivell internacional.